Niepoprawna pisownia

nie konsekwentni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekonsekwentni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niekonsekfentni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niekonsekwętni

Niepoprawna pisownia