Niepoprawna pisownia

nie karalna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekaralna

Poprawna pisownia