Niepoprawna pisownia

nie jedni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejedni

Poprawna pisownia