Niepoprawna pisownia

nie jako

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niejako

Poprawna pisownia