Niepoprawna pisownia

nie honorowa

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa honorowa.


Poprawna pisownia

niehonorowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niechonorowa

Niepoprawna pisownia