Niepoprawna pisownia

nie grzeczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niegrzeczni

Poprawna pisownia