Niepoprawna pisownia

nie gorzka

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.


Poprawna pisownia

niegorzka

Poprawna pisownia