Poprawna pisownia

nie fair

Poprawna pisownia, znaczenie: jako przymiotnik: nieuczciwy lub niesprawiedliwy, jako przysłówek: nieuczciwie lub niesprawiedliwie.


Niepoprawna pisownia

nie fer

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niefer

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niefair

Niepoprawna pisownia