Wyrażenie nie działa funkcjonuje w języku polskim wyłącznie w formie pisowni rozłącznej, a kontekst zdania na samą pisownię nie ma wpływu. Jednocześnie łączny uważany jest za błąd językowy.

Poprawna pisownia

nie działa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedziała

Niepoprawna pisownia