Poprawna pisownia

nie dowierzało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedowierzało

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo wierzało

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do wierzało

Niepoprawna pisownia