Frazę nie do wiary zapisujemy w języku polskim zawsze w sposób rozdzielny (tzn. każdy z trzech wyrazów osobno), a zapis nie jest zależny od kontekstu zdania – pisownia inna niż przedstawiona będzie błędem językowym.

Niepoprawna pisownia

nie dowiary

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie do wiary

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedowiary

Niepoprawna pisownia