Niepoprawna pisownia

na mówiła

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

namówiła

Poprawna pisownia