Poprawna pisownia

nie dotyczył

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedotyczył

Niepoprawna pisownia