Niepoprawna pisownia

nienadążasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie nadążasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nienadonżasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nadonżasz

Niepoprawna pisownia