Niepoprawna pisownia

nie dopatrzeń

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedopatrzeń

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedo patrzeń

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do patrzeń

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedopatżeń

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedopatszeń

Niepoprawna pisownia