Poprawna pisownia

nie damy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedamy

Niepoprawna pisownia