Niepoprawna pisownia

nie cierpliwy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niecierpliwy

Poprawna pisownia