Aby zapisać poprawnie wyraz nieciekawie należy zastosować pisownię łączną, wszelkie formy zapisu rozłącznego są niepoprawne i stanowią błąd językowy.

Niepoprawna pisownia

nie ciekawie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieciekawie

Poprawna pisownia