Poprawna pisownia

nie budząc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie budzonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebudząc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebudzonc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie bódząc

Niepoprawna pisownia