Niepoprawna pisownia

nie aktywnym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieaktywnym

Poprawna pisownia