Niepoprawna pisownia

naskarrzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naskarży

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na skarrzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na skarży

Niepoprawna pisownia