Poprawna pisownia

napisanym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na pisanym

Niepoprawna pisownia