Poprawna pisownia

namoczę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na moczę

Niepoprawna pisownia