Poprawna pisownia

naliczań

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na liczań

Niepoprawna pisownia