Niepoprawna pisownia

nalerzą

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

należą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

należom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naleszą

Niepoprawna pisownia