Poprawna pisownia

nakupowała

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na kupowała

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nakópowała

Niepoprawna pisownia