Niepoprawna pisownia

nakuł

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nakłuł

Poprawna pisownia