Poprawna pisownia

najstarszy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naj starszy

Niepoprawna pisownia