Niepoprawna pisownia

naj krótszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najkrótszy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

najkrutszy

Niepoprawna pisownia