Niepoprawna pisownia

naj bardziej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

najbardziej

Poprawna pisownia