Niepoprawna pisownia

hawtować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

haftować

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chaftować

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chawtować

Niepoprawna pisownia