Niepoprawna pisownia

nahalne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nachalne

Poprawna pisownia