Poprawna pisownia

nadmienię

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nadmienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

natmienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

natmienię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nad mienię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nad mienie

Niepoprawna pisownia