Poprawna pisownia

nadaremna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na daremna

Niepoprawna pisownia