Niepoprawna pisownia

nad chodzących

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nadchodzących

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nadhodzących

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nadchodzoncych

Niepoprawna pisownia