Poprawna pisownia

nacięła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na cieła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na cięła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nacieła

Niepoprawna pisownia