Niepoprawna pisownia

nabiore

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nabiorę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na biore

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

na biorę

Niepoprawna pisownia