Niepoprawna pisownia

na poczontek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na początek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

napoczątek

Niepoprawna pisownia