Niepoprawna pisownia

na pisanego

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napisanego

Poprawna pisownia