Niepoprawna pisownia

na pisane

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

napisane

Poprawna pisownia