Niepoprawna pisownia

na ów czas

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

naówczas

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

na ówczas

Niepoprawna pisownia