Niepoprawna pisownia

na około

Niepoprawna pisownia w znaczeniu „dokoła/dookoła”, poprawnie w niektórych konstrukcjach zdań, w szczególności przy orientacyjnym określeniu odległości lub czasu, np.:
Wyszedł na około trzy kwadranse.
Szła na około trzy kilometry.


Poprawna pisownia

naokoło

Poprawna pisownia, znaczenie: dokoła, dookoła, naokół – ze wszystkich stron położonego centralnie punktu.