Poprawna pisownia

na ogół

Poprawna pisownia, znaczenie: zazwyczaj, przeważnie.


Niepoprawna pisownia

na oguł

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naogół

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

naoguł

Niepoprawna pisownia