Niepoprawna pisownia

na myślić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

namyślić

Poprawna pisownia