Poprawna pisownia

na czele

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

naczele

Niepoprawna pisownia