Niepoprawna pisownia

mugłby być

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mógłby być

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mógby być

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mugby być

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mógł by być

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mógł bybyć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

mógłbybyć

Niepoprawna pisownia