Niepoprawna pisownia

mósze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

muszę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

musze

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako forma słowa „mucha” (celownik liczby pojedynczej) lub „muszy” (przymiotnik od słowa mucha – w mianowniku, bierniku lub wołaczu).

Niepoprawna pisownia

mószę

Niepoprawna pisownia