Niepoprawna pisownia

mnieli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mieli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mięli

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma słowa „miąć” o znaczeniu: gnieść.