Niepoprawna pisownia

mniejże

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

mniejsze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

mniejrze

Niepoprawna pisownia