Niepoprawna pisownia

młodrzym

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

młodszym

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

młotrzym

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

młotszym

Niepoprawna pisownia